1

Home

Witajcie!

Strona poświęcona jest w całości wszystkim sztukom walki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj wszystkie niezbędne informację.

Coraz częściej słyszy się, że młodzież (ale nie tylko!) zapisuje się na różne sztuki walki. Starsi z nas nie rozumieją jednak, jakie rzeczy kryją się pod tym terminem. Sztuki walki to sposoby walki wręcz, w których czasami używa się broni białej.

Podstawą wszystkich sztuk walki jest trening, który ma na celu nauczenie samokontroli i panowania nad wybuchami agresji. Trening uczy także samoobrony oraz poprawia wydolność fizyczną organizmu i kondycję, a także – co dla niektórych jest najważniejsze – redukuje poziom strachu przed zagrożeniem. Od wielu lat trwają spory dotyczące odpowiedniej klasyfikacji rodzajów walk do konkretnych kategorii. Główną cechą oddzielającą dane kategorie jest cel trenowania odpowiedniego rodzaju sztuk walki. Ogólnie mówiąc o sztukach walki i tłumaczeniu tego terminu należy wspomnieć o tym, że został on przetłumaczony w 1920 roku bezpośrednio z chińskiego określenia wushu, co dosłownie znaczy „sztuka walki” i oznacza ona wszystkie sposoby chińskich walk. Obecnie istnieją dwa kierunki rozwoju szkół walki.

Pierwszy to utrzymanie tradycyjnych wartości i rozwój duchowy i zaliczają się do niego Aikido, Karate Shotokan, Kung-Fu i kilka innych szkół, których trening nastawiony jest na rozwój duchowy, spokój, umiejętność kontroli umysłu, medytację, a w mniejszym na brutalną walkę. Inne szkoły – głównie szkoły Kyokushin czy Taekwondo rozbudowały proces treningowy nastawiony na kontakt fizyczny podczas walki. W ostatnich czasach najbardziej popularnymi sztukami walki są te nastawione na systemy kompleksowe, które uczą uderzeń, kopnięć, chwytów, dźwigni, kluczy oraz wszelkiego rodzaju duszeń. Ludzie wolą uczyć się walki wręcz niż kontroli swoich wybuchów gniewu próbując zapanować nad nimi duchowo. Sztuki walki stały się jednymi z najbardziej efektywnych sposobów samoobrony.